Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Plan lekcji

Plan lekcji od 21.09.2020

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021

Informacje o aktualnych konkursach organizowanych w szkole

Rada Rodziców

konto :O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY 28 8454 1095 2003 0025 4171 0001

Komunikat

Z uwagi na stały wzrost zakażeń na terenie regionu, a także Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz kadry pedagogicznej, po przeprowadzeniu licznych rozmów i konsultacji, w tym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku,  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny podjął decyzję o dalszym wstrzymaniu otwarcia placówek oświatowych.

Realizując przepisy § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zawiadamiam  o zawieszeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce – Leszczynach w okresie od 01 do 05 czerwca 2020 r.

Informacja MEN

 

 

ADRES

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. Kołłątaja 1

E-MAIL

g6.debiensko@wp.pl

telefon

32 4311 855