Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Plan lekcji

Plan lekcji od 3.02.2020

KONKURSY SZKOLNE 2019/2020

Informacje o aktualnych konkursach organizowanych w szkole

Rada Rodziców

konto :O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY 28 8454 1095 2003 0025 4171 0001

Zdalne nauczanie

 

Do 26 kwietnia 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w: Dzienniku Ustaw RP. W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Zostało podpisane przez Ministra MEN rozporządzenie w tej sprawie. Wszystkie komunikaty w tej sprawie są zamieszczone na stronie ministerialnej: www.gov.pl/edukacja.

 

ADRES

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. Kołłątaja 1

E-MAIL

g6.debiensko@wp.pl

telefon

32 4311 855