Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

Plan lekcji

Plan lekcji od 24.02.2021

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021

Informacje o aktualnych konkursach organizowanych w szkole

Rada Rodziców

konto :O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY 28 8454 1095 2003 0025 4171 0001

ZACZYNAMY ZMAGANIA Z WIELKĄ LIGĄ CZYTELNIKÓW

 

Uprzejmie informuję, iż kolejna edycja WLC rozpoczęta. Dziękuję za zainteresowanie tym projektem i zachęcam do licznego udziału. Celem konkursu jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz promocja czytelnictwa. Konkurs przebiega w trzech etapach:

 • Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 • Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 • Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.

Najważniejsze informacje:

Zaczynamy od podpisania zgody przez  rodziców na udział ucznia SP 7w zmaganiach konkursowych.

 • Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 10.
 • Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikowi konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 • Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
 • Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
 • Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
 • Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe I etapu do 13 marca 2020 r.
 • Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym.
 • Koordynatorem odpowiedzialnym za projekt w szkole jest p. Katarzyna Macioszek

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I CZYTANIA WYBRANYCH KSIĄŻEK

 

 

Podziękowania

ADRES

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. Kołłątaja 1

E-MAIL

g6.debiensko@wp.pl

telefon

32 4311 855