Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

Plan lekcji

Plan lekcji od 24.02.2021

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021

Informacje o aktualnych konkursach organizowanych w szkole

Rada Rodziców

konto :O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY 28 8454 1095 2003 0025 4171 0001

SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZEM W RAMACH OBCHODÓW XIX DNIA PAPIESKIEGO

Dnia 25.10.2019r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z wolontariuszką panią Anną Brzonkalik, która przybliżyła uczniom ideę wolontariatu oraz podzieliła się niesamowitymi przeżyciami związanymi z wyjazdem na Filipiny. Zebrani dowiedzieli się kim jest wolontariusz, jakie są jego cechy oraz rodzaj pracy wykonywanej przez ludzi angażujących się w omawianą formę pomocy. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji: Misje. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię ( Mk16,15), aktywnie włączali się w dyskusję  i zadawali wiele pytań. Pani Ania opowiadała jak pomagała dzieciom w nauce, więźniom oraz mieszkańcom Filipin w codziennym życiu. Opowiadaniu towarzyszyły szczere wspomnienia, refleksje oraz prezentacja multimedialna, która pozwoliła uczniom lepiej poznać omawiany kraj-jego położenie geograficzne, codzienność, kulturę, obyczaje i kuchnię. Słowa i pokazywane zdjęcia uwrażliwiły na zbieżności obecne z tym kraju między innymi biedę, głód, ubóstwo oraz jednocześnie piękno natury. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty przywiezione z podróży: ketchup bananowy, portfele wyprodukowane przez więźniów czy monety. Ponadto warto dopowiedzieć, że prelekcja odbyła się w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego, którego hasło brzmi Wstańcie, chodźmy! Projekt odbył się w ramach międzyszkolnej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Prelekcja została uzupełniona przedstawieniem multimedialnym obrazującym biografię Jana Pawła II jako MISJONARZA XX WIEKU, która została przygotowana przez panią Katarzynę Macioszek. Mamy nadzieję, że to ciekawe spotkanie zaowocuje zaangażowaniem naszych uczniów w pomoc potrzebującym i rozwinie w nich większą zdolność empatii. Serdecznie dziękujemy pani Annie Brzonkalik za interesującą, bardzo osobistą i ciekawą prezentację. Z SERCA JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI ORAZ WIELU SIŁ W SWOIM DZIAŁANIU.

CZWARTEK 31.10.2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Czwartek 31.10.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

ADRES

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. Kołłątaja 1

E-MAIL

g6.debiensko@wp.pl

telefon

32 4311 855