Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Start

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

1.Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz aktywności plastycznej,
  • doskonalenie umiejętności pisania dłuższej formy wypowiedzi (listu),
  • możliwość prezentacji własnej twórczości.
  1. Zadanie uczestników konkursu to napisanie pięknego listu do świętego Mikołaja. Wielkim wyróżnieniem każdej pracy może być ciekawa oprawa plastyczna, czyli to w czym ten list będzie umieszczony.
  2. Konkurs trwa od 17 listopada do 15 grudnia br.
  3. Ogłoszenie wyników 20 grudnia br.
  4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. Jednak Komisja konkursowa będzie oceniała prace w dwóch kategoriach: klasy I-IV szkoły podstawowej oraz osobno klasy V-VII wraz z klasami gimnazjalnymi.

6.Każdy uczestnik wykonuje indywidualnie 1 pracę, która musi być napisana ręcznie.

7.Komisja ocenia pracę według następujących kryteriów: poziom emocjonalny listu-życzeń, wkład pracy własnej oraz estetykę pracy.

  1. Listy można oddać osobiście w szkole, podpisane z tyłu metryczką: imię i nazwisko artysty, wiek oraz klasa.

9.Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia… Katarzyna Macioszek