Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Super User
Odsłony: 681

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie o ochronie osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Kołłątaja 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora placówki.
 2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Wojciech Górecki, z którym można się skontaktować mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz telefonicznie 602 597 030.
 3. Celem przetwarzania jest realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dane będą przetwarzane w oparciu o:
 • 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją oraz realizacją wycieczek,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie których działa Administrator.
 2. Każda osoba której dane są przetwarzane posiada swoje prawa. Na podstawie:
 • 15 RODO - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
 • 16 RODO - Prawo do sprostowania danych,
 • 17 RODO - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • 18 RODO - Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • 21 RODO - Prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Każdy którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych wynikających z art. 6 ust. 1 c jest obligatoryjne i wynika wprost z wymogów ustawowych.
 3. Informuję ponadto, że dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu a przetwarzane w sposób zautomatyzowany.