Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Podstawowe informacje

Super User
Odsłony: 4080

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku Publiczne Gimnazjum Nr 6 z siedzibą: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Kołłątaja 1 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach;

2) siedziba: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Kołłątaja 1;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.;

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach obejmuje ulice:

Środkowa, Olchowa, Partyzantów, Kałuży, Chodniki, Markwioka, Jesionka: od nr 1 do nr 60, Odrodzenia, Kołłątaja, Górnicza: od nr 30, Biernota, Asnyka, Furgoła: od nr 141, Kosynierów: nr parzyste oraz nr nieparzyste od nr 1 do 5

ATUTY SZKOŁY:

 1. Szkoła, która przejmie tradycje i dorobek dydaktyczny Gimnazjum nr 6 w Dębieńsku.
 2. Szkoła nowoczesna, lecz o tradycyjnych wartościach.
 3. Wartości uznane za ważne przez całą społeczność szkoły to: przyjaźń, szacunek, tolerancja, empatia, kreatywność, bezpieczeństwo, kultura osobista,dbanie o zdrowie i wszechstronny rozwój.
 4. Szkoła dbająca o wysokie wyniki uczniów w nauce co przekłada się na znaczące osiągnięcia uczniów w konkursach.
 5. Szkoła budowana w oparciu o doświadczoną i twórczą kadrę pedagogiczną.
 6. Szkoła dynamiczna, w której jest wiele ciekawych inicjatyw ( http://www.g6debiensko.lh.pl).
 7. Szkoła szanująca godność uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

 

REKRUTACJA W 2017/2018

Do Szkoły Podstawowej nr 7 na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą dzieci z rocznika 2010.

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Dzieci z rocznika 2011.
Rodzice chcący zapisać dziecko do klasy 1 w roku szk. 2017/18 do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie
o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię o gotowości szkolnej, wydaną przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola).

Dzieci z rocznika 2009.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.

Dzieci będące uczęszczać do klasy IV i VII w r/szk. 2017/2018

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

UWAGA - ZMIANY

 W dniu 28.06 2017 po zebraniu z rodzicami uczniów z obwodu SP7 przedłużono termin składania wniosków do 10 lipca.

Wybór szkoły do której będzie uczęszczać dziecko jest dobrowolny i zależy od woli rodziców ( prawnych opiekunów).

TERMINY REKRUTACJI:

KANDYDACI DO KLASY I      -    14 DO 30 CZERWCA 2017

ZAPISY DO KLASY I - VII    -     DO 10 LIPCA 2017  

Wzory zgłoszeń i wniosków są dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie Gimnazjum nr 6